آخرین اخبار دانشگاه
برگزاری هفتمین جلسه کارگروه آموزشی- پژوهشی کمیته بهره وری 1/29/2023 2:49:24 PM
برگزاری هفتمین جلسه کارگروه آموزشی- پژوهشی کمیته بهره وری

هفتمین جلسه کارگروه آموزشی-پژوهشی کمیته بهره وری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید. نکات ضعف دانشگا...

برگزاری ششمین جلسه کارگروه آموزشی پژوهشی کمیته بهره وری 1/8/2023 8:57:10 AM
برگزاری ششمین جلسه کارگروه آموزشی پژوهشی کمیته بهره وری

ششمین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی کمیته بهره وری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از ساعت ۸:۰۰ الی ...

 نشست مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۲ کشور  به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 12/6/2022 10:01:21 AM
نشست مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فن...

نشست مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور در روز چهارشنبه، نهم آذر ماه در سالن اندی...

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آموزشی پژوهشی کمیته بهره وری 7/11/2022 12:31:36 PM
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آموزشی پژوهشی کمیته بهره وری

پنجمین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی کمیته بهره وری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ با حضور ریاست...

بازدید میدانی رئیس گروه نظارت فنی سازمان مدیریت از پروژه های عمرانی 7/11/2022 11:44:40 AM
بازدید میدانی رئیس گروه نظارت فنی سازمان مدیریت از پروژه های عمرانی

به همت واحد طرح و برنامه، مقدمات بازدید جناب آقای مهندس محمدی، رئیس محترم گروه نظلارت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پروژه د...

برگزاری دومین جلسه کارگروه دانشجوئی  و فرهنگی کمیته بهره وری 5/25/2022 11:42:35 AM
برگزاری دومین جلسه کارگروه دانشجوئی و فرهنگی کمیته بهره وری

دومین جلسه کارگروه فرهنگی و دانشجوئی کمیته بهره­ وری دانشگاه تخصصی فناوری ­های نوین آمل در روز سه شنبه مورخ1401/3/3 با ح...

برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان 4/19/2022 8:22:16 AM
برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان

دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان (بمدت 70 ساعت) با همکاری واحد طرح و برنامه و مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، جهت بهره برداری همکاران ...

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پژوهشی آموزشی کمیته بهره وری 4/13/2022 1:12:57 PM
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پژوهشی آموزشی کمیته بهره وری

چهارمین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی کمیته بهره وری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 با حضور ریاس...

دستاورد ها و افتخارات