نشست مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۲ کشور به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
12/6/2022 10:01:21 AM 117

نشست مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۲ کشور در روز  چهارشنبه، نهم آذر ماه در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. در این نشست، پیشنهاداتی  جهت درج در تبصره های لایحه ۱۴۰۲ ارائه گردید؛ همچنین  بهره مندی از تجربیات دانشگاه های دیگر در زمینه ارتقاء بهره وری، تنوع سازی منابع د رآمدی دانشگاه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،  از اهم مواردی بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

0 نظر
ثبت نظر