برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آموزشی پژوهشی کمیته بهره وری
7/11/2022 12:31:36 PM 343

پنجمین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی کمیته بهره وری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین و مدیران حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد. در جلسه مذکور،  به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف پرداخته شد. جذب دانشجوی خارجی در آینده ای نزدیک، ارتباط با خیرین و استفاده از پتانسیل های آنان در تأمین منابع مالی دانشگاه، ضرورت تأسیس آزمایشگاه همکار و پیگیری مجدانه در این خصوص، راه اندازی هر چه سریعتر مجلات علمی و ارتقاء بهره وری دانشگاه در حوزه های مختلف از اهم مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

0 نظر
ثبت نظر