بازدید میدانی رئیس گروه نظارت فنی سازمان مدیریت از پروژه های عمرانی
7/11/2022 11:44:40 AM 570

به همت واحد طرح و برنامه، مقدمات بازدید جناب آقای مهندس محمدی،  رئیس محترم گروه نظلارت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پروژه در حال اتمام دانشکده دامپزشکی فراهم گردید.  بر این اساس و طبق هماهنگی ‌های بعمل آمده، نماینده محترم سازمان مدیریت، در روز شنبه موررخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ در محل ساختمان مرکزی دانشگاه حضور یافته  و پس از نشست مشترک با ریاست محترم دانشگاه  و مدیریت محترم طرح و برنامه و آشنایی با نشیب و فرازهای موجود در فرایند ساخت دانشگاه، از پروژه مذکور بازدید نمودند. 
   مساعدت در تخصیص باقیمانده مبلغ مصوب سفر ریاست محترم جمهور جهت تسهیل در اتمام پروژه و بهره‌برداری از آن در هفته دولت از اهم مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد استقبال نماینده محترم سازمان واقع گردید. 

0 نظر
ثبت نظر