برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان
4/19/2022 8:22:16 AM 506

دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان (بمدت 70 ساعت) با همکاری واحد طرح و برنامه و مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، جهت بهره برداری همکاران محترم غیر هیأت علمی با عناوین زیر مهیا گردید. 
-اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری
-آشنایی با ساختار و نظام دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز
-فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان، مبتنی بر ارزش های اسلامی
-کار تیمی و حل مسئله
-محتوی اختصاصی بدو خدمت دانشگاه آمل


 

0 نظر
ثبت نظر