برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پژوهشی آموزشی کمیته بهره وری
4/13/2022 1:12:57 PM 534

چهارمین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی کمیته بهره وری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین و مدیران حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد. در جلسه مذکور علاوه بر ارائه گزارش فعالیت های انجام شده، موارد ذیل از اهم مواردی بودندکه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
-جذب دانشجوی خارجی
-تأسیس مرکز رشد مستقل
-تأسیس آزمایشگاه همکار
- ایجاد قرارگاه دانش بنیان
-فرآوری گیاهان داروئی
- ایجاد گروه های پژوهشی
-راه اندازی مجله علمی پژوهشی در هر دانشکده
-رصد اشتغال فارغ التحصیلان

 

 

 

 

 

0 نظر
ثبت نظر