12/6/2022 9:16:21 AM 12/6/2022 9:16:21 AM
دوره آموزشی بدو خدمت ویژه کارکنان رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی
12/6/2022 8:48:22 AM | 69

به اطلاع می رساند، سازمان مدیریت  و برنامه ریزی در نظر دارد، دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان، ویژه پرسنل محترم رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی را بصورت حضوری در نوشهر برگزار نماید. علاقمندان به شرکت در دوره مذکور جهت ثبت نام به دفتر طرح و برنامه مراجعه نمایند. 
0 نظر
ثبت نظر