5/29/2022 12:32:08 PM 5/29/2022 12:32:08 PM
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری ارائه داد
5/29/2022 12:12:04 PM | 220

به اطلاع می رساند، با عنایت به ضرورت دارا بودن گواهی صلاحیت تدریس برای آموزش کارکنان، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد، دوره آموزشی صلاحیت تدریس مدرسان را به صورت وبیناری برای علاقمندان برگزار نماید. ضروری است، افراد متقاضی با مطالعه فایل های پیوست، مدارک مورد نیاز را حداکثر تا تاریخ 1401/3/25 به واحد طرح و برنامه جهت اقدامات مقتضی ارسال نمایند. 

شرایط شرکت در دوره 
فرم اطلاعات متقاضیان 

 

0 نظر
ثبت نظر