4/19/2022 8:57:50 AM 4/19/2022 8:57:50 AM
دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان
4/19/2022 8:45:08 AM | 232

به اطلاع می رساند، همکاران محترم غیر هیأت علمی دانشگاه می توانند جهت شرکت در آزمون دوره اموزشی بدو خدمت کارکنان (به مدت 70 ساعت) با توجه به فایل راهنمای پیوست، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند. لازم به ذکر است، هر کاربر 3 بار فرصت شرکت در آزمون را دارد. 

0 نظر
ثبت نظر